CÔNG TY TNHH IN VẢI KỸ THUẬT SỐ HOA MAI VÀNG 

Địa chỉ : 72 Bàu Cát 5, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại : 0911724789 
Email : invaihoamaivang@gmail.com